Hur kan du som medlem stödja föreningens medlemsverksamhet?

Styrelsearbete 

Medlemsadministration,

verksamhetsutveckling,

marknadsföring

Styrelseverksamhet


Anordna gruppträffar inom ditt kompetensområde för medlemmarna i din hemkommun.

Hur kan du som medlem stödja föreningens medlemmar?

Erbjuda din/dina   terapiformer kostnadsfritt


Boka tid hos medlem om så erbjuds


Dela eller låna ut lokal

Hur kan du stödja föreningen om du inte är medlem?

Du kan leta upp vår Gilla-sida på Facebook och gilla oss om du vill följa oss och gärna dela att vi finns så vi kan växa i hela landet.