Verksamheten

Förenade Förmågor startades som ideell förening  2012-12-12 och registrerades 2012-12-13 hos bolagsverket. Verksamheten bedrevs både ideellt och som Aktiebolag i form av ett ASF,
 ( arbetsintegrerande socialt företag ) där föreningen hade avtal med arbetsförmedlingen. Då föreningen inte fick till sig tillräckligt med eldsjälar för att driva verksamheten vidare lades den dåvarande verksamheten ner 2017-06-08. Under uppehållet fram till att föreningen startades igen 2019-09-30 ändrades stadgar och verksamheten tog sin nuvarande form. Föreningen är dock inte registrerad hos bolagsverket efter omstarten då den inte tänkt bedriva någon ekonomisk verksamhet. Den största skillnaden ifrån tidigare är att föreningen enbart vänder sig till alternativmedicinare.  
 
Verksamheten är tänkt att vara helt kostnadsfri för medlemmarna och som tidigare till förmån för de sjukskrivna och arbetslösa medlemmarna. (Inklusive sjukpensionärer)

OBS! Om du hittat oss och inte är inom alternativmedicin men öppen för det, kontakta oss då det kan finnas terapeuter som erbjuder behandlingstider till arbetslösa och sjukskrivna mot valfri donation till föreningen eller till reducerade priser.

De som är fullt arbetsföra och bedriver verksamhet inom alternativmedicin är också välkomna som medlemmar, om du kan och vill dela med dig av din tid, din lokal eller dina färdigheter till de arbetslösa/sjukskrivna medlemmarna.(med reducerade priser)
Du väljer själv hur du vill stödja föreningens syfte och delar detta till de andra medlemmarna i den gemensamma dropbox-mappen.    

Vill du anordna medlemsträffar i din hemkommun ansöker du om att gå med i styrelsen. Verksamhetsplanen delas ut på årsmötet och i den gemensamma Dropbox-mappen för medlemmarna. Där finns även föreningens stadgar att tillgå. Medlemmarna bjuds in till årsmötet via mail 2v innan det att årsmötet hålls.

Förenade Förmågor har en profil på Facebook som man kan bli vän med, där bara föreningens medlemmar läggs till. Utifrån den kan man bli tillagd i en sluten grupp där medlemmarna kan kommunicera med varandra. Föreningen har också en Gilla-sida på Facebook som man kan följa och dela för föreningens ansikte utåt och medlemsvärvning.


            Välkommen att bli medlem hos oss!