"Föreningens syfte är att möjliggöra för social träning och arbetsträning inom medlemmarnas kompetensområde."

Vårt ändamål är att stärka friskheten för medlemmarna för att främja återgång till arbete och för att ta vara på och bevara färdigheterna även när man inte bedriver verksamhet.

Denna förening är främst för dig inom alternativmedicin som inte är fullt arbetsför eller är arbetslös. Självklart är alla inom alternativmedicin välkomna som medlemmar som vill verka för föreningens syfte.

Som medlem delar vi med oss av våra färdigheter och erfarenheter till varandra kostnadsfritt. Både för arbetsträningens skull och för att hålla igång terapiformerna. 

Målsättningen är att du som medlem erbjuder din terapiform 30 min-2 timmar i veckan ideellt i din egen lokal/ditt hem eller ev. lånad lokal.


Föreningens styrelse bjuder in till medlemsträffar regelbundet.  Där erbjuder delar av styrelsen något inom sitt kompetensområde, med utrymme för reflektioner och utbyte av erfarenheter. Vill du bli medlem?

Ansök om medlemskap hos forenadeformagor@gmail.com

Styrelsen har sitt säte i Halmstad kommun
Styrelsens medlemsverksamhet bedrivs från 2022 i Oskarström/ Halmstad kommun och medlemmarnas verksamhet i egna lokaler i deras hemkommun.
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!